Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

ES parama

Susisiekimo ministerija baigė investicinio projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra“ įgyvendinimą, kurio finansavimui buvo skirta 2 027,0 tūkst. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš specialiosios Ekonomikos ir konkurencingumo didinimo programos.

Įgyvendinant projektą turizmo reikmėms pritaikyta Aukštaitijos siaurojo geležinkelio infrastruktūra:

- siaurojo geležinkelio ruože Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai esančiose Raguvėlės, Surdegio, Troškūnų, Anykščių geležinkelio stotyse atkurti peronai, šviestuvai, gerbūvis ir prieigos prie pastatų – kultūros paveldo vertybių, įrengti patogumai turistams. Išpėtota siaurojo geležinkelio stoties urbanistika Panevėžio mieste, atlikta darbų Panevėžio depe. Atkutos Siaurojo geležinkelio kelio atkarpos Surdegyje, Panevėžyje ir ruože esantis siaurojo geležinkelio viadukas;

- sukurtos palankesnės aktyvaus poilsio sąlygos Panevėžio mieste, Panevėžio ir Anykščių rajone didinant teritorijų patrauklumą, skatinant atvykstamąjį bei vietos turizmą.

Įgyvendinus projektą išplėsta viešoji turizmo infrastruktūra tinkamai išnaudojant gamtos išteklius. Dabar galima keliauti siauruku ir pėstute, siauruku ir dviračiais iki kitų lankomų objektų. Iš Anykščių stoties dviračiais patogiai patenkama į Anykščių regioninį parką, pasižymintį patraukliais gamtos, istorijos, archeologijos, muziejinikystės bei kultūros paveldo vertybėmis. Sukurtos palankesnės sąlygos aktyviam poilsiui, padidintas Panevėžio miesto, Panevėžio ir Anykščių rajonų patrauklumas, išplėstos poilsio bei turizmo galimybės, skatinamas vietinis ir atvykstamasis turizmas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti produktai leis efektyviai turizmo reikmėms panaudoti siaurojo geležinkelio kompleksą, kurio atskiri objektai dėl prastos būklės iki projekto įgyvendinimo buvo nenaudojami.

Planuojama, kad kiekvienais metais po projekto įgyvendinimo siaurojo geležinkelio klientų skaičius sieks apie 70.000 asmenų, bus suorganizuojama po 12 užsakomųjų reisų daugiau nei iki projekto įgyvendinimo. Planuojama, kad didėjant turistų srautui bus sukurta palankesnė aplinka verslui, mažės sezoniškumo veiksnys, suintensyvės verslo plėtra turizmo paslaugų sektoriuje, sumažės nedarbo lygis. Be to, įgyvendinus projektą buvo sukurtos 4 naujos darbo vietos.

Projekto metu sukurtos bei išplėstos infrastruktūros priežiūrą ir rekonstruoto siaurojo geležinkelio komplekso veiklą užtikrins VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, kuri tvarkys teritoriją, rūpinsis statinių, įrenginių būkle, užtikrins po projekto įgyvendinimo dėl intensyvaus naudojimo nusidėvėjusių įrenginių remontą. Projekto rezultatų stebėseną vykdys Susisiekimo ministerija.

 
ASG administracija 2015-12-09