Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevenciją

  • Tarptautiniai teisės aktai:

Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją

  • Lietuvos Respublikos teisės aktai:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklės

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atliekamo išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių vertinimo ir korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas