Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Infrastruktūros skyriaus veikla

Skyriaus veiklos sritys:

1.Statinių stebėjimas ir apžiūros. Kasmetinės statinių apžiūros vykdomos ne rečiau kaip kartą per metus. Sudaromas statinių nustatytos formos apžiūros aktas. Kasmetinių apžiūrų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. 
2.Defektų šalinimas: kultūros paveldo paminkluose ir objektuose bei jų teritorijose, vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, organizuojami ir vykdomi  tvarkomieji paveldosaugos darbai (tvarkyba) arba tvarkomieji statybos darbai.

Kituose pastatuose organizuojami ir vykdomi paprasti arba kapitaliniai remontai.

3.Siaurojo geležinkelio riedmenų apžiūros

4. Siaurojo geležinkelio riedmenų priežiūra ir remontas;

5. Autotransporto priemonių eksploatacija ir remontas:

- autotransporto remontas;

     - autotransporto techninės dokumentacijos tvarkymas, pildymas ir saugojimas;

     - degalų apskaita.

6. Siaurojo geležinkelio traukinių eismo organizavimas;

7. Siaurojo geležinkelio traukinių eismo vykdymas;

8. Geležinkelio kelio apžiūros;

9. Geležinkelio kelio priežiūra ir remontas: kelio vėžės pločio, profilio, įdentifikuotų gedimų šalinimas, iešmų techninių parametrų kontroliavimas ir atstatymas, pabėgių keitimas, pralaidų, pervažų, tiltų priežiūra, geležinkelio apsaugos zonos priežiūra.

10.Infrastruktūros plėtra: investicinių projektų, pritaikant siaurąjį geležinkelį kultūriniam turizmui inicijavimas, organizavimas ir įgyvendinimas taip, kad kuo geriau būtų atskleistos esamos Aukštaitijos siaurojo geležinkelio istorinės, inžinerinės, architektūrinės, urbanistinės ir kraštovaizdžio vertingosios savybės, racionaliai panaudojant esamus pastatus ir jų teritorija,naujų sklypų formavimas ir infrastruktūros plėtra integruojant siaurajį geležinkelį į kultūrinio turizmo erdvę esančią šalia siaurojo geležinkelio.  

Aukštyn