Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Kelionių organizavimo skyriaus veikla

Skyriaus veiklos sritys:

1.Kelionių organizavimas (šventinės, edukacinės, užsakomosios kelionės, reguliarūs reisai);

2.Viešinimas:

-skyrius vykdo įstaigos veiklos viešinimą elektroninėje erdvėje, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480, 2003-04-18,  taip pat televizijoje, radijuje, spaudoje;

- sudaro, leidžia ir platina dalomąją medžiagą (lankstinukus), leidinius pristatančius galimybes visuomenei pasinaudoti siauruoju geležinkeliu;

- inicijuoja ir organizuoja leidinių leidybą siaurojo geležinkelio istorijos tema, siaurojo geležinkelio vertingųjų savybių bei kitomis su siauruoju geležinkeliu ir kultūriniu turizmu susijusiomis temomis;

- rengia siaurojo geležinkelio kultūrinio turizmo pristatymus specializuotose parodose („Vivattur“, „Expo Aukštaitija“ ir kitose);

- rengia įvairias parodas, susijusias su siaurojo geležinkelio veikla viešose visuomeninėse erdvėse.

3.Projektų vykdymas:

-skyrius inicijuoja, rengia, teikia ir vykdo projektus siaurojo geležinkelio integralumui vystyti Kultūros rėmimo ir kitiems fondams, savivaldybėms daliniam finansavimui gauti.

4. Medžiagos rinkimas:

-skyrius ieško, renka ir kaupia įvairią medžiagą apie siaurąjį geležinkelį: istorija, atsiminimai, fotomedžiaga ir pan.

 

Aukštyn