Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Turizmo sezono atidarymas

Pirmų gegužes subatos rytų apie du šimtu panevežiečių sukrove dviračis Siaurukan ir lėke Anykščiuos – atvert Turizma sezonų. Skrosdams gaivų pavasaria orų i tarmiškė klegėdams Siauruks graitė pasieke Anykščius, gelžkelią stotelėj jau šurmuliava muge, choristė plėše gerklas jausmingiausiom dainom, kaima sadybos pristatinėje sava trobelas, pirtelas, čirškina, šutina gardėsis, tautodailininkė pirša sava grožybis, možna buva pakarštavot džiuvintų i vindytų kilbasų, rugines duonas, tik alos nieks nepadare. Palydėjėm vežimaitį Untana Baranaucka keliu un Žemaičius Vainutan, mojavom skepetėlėm, net ašarėlį kažkas nubrauke. Tadu panevežiokė „ažujeme“ Anykščius: dviračiais, pėsčiom, šypsenom i geru ūpu, vieni myne un Puntukų, kiti – Niūranys i Rubikuos, treti daboja Anykščių navatnybis. Vidurdienį Anykščių mėrs i Gruzijas pasiuntinys (ambasadoris) su braliukais latviais i kitais keliaunykais TŪ-TŪ-TŪ Siauruku pūškava un Rubikis, plaukioje žuvienėj, gražėjase ažeru i pavasaria žalumu. Atsipūtį, iš gamtos pasikrovį spėkų, smagūs lėkėm atgal Panevežin i nenorom skirstemės būriais i pa vienų... Sezonų smagė atidarėm, daba nekuntrė lauksim kitų kelionių Siauruku.