Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Karaliaus Mindaugo šventė

 

Po metų pertraukos Aukštaitijos siaurasis geležinkelis vėl surengė Valstybės dienos paminėjimą – kelionę  siauruku ir dviračiais bei šventę ant legendinio Palatavio piliakalnio.
Dundėdamas, pūsdamas balsvų dūmų debesėlius, džiaugsmingai tūtuodamas raudonšonis giliai raudonomis, su Vyčio atvaizdu – Lietuvos valstybės istorinėmis vėliavėlėmis papuoštas traukinys  liepos 6 – ios. vidurdienį iš Panevėžio atvyko į Anykščius. Į peroną išsipylė beveik šimtas šventiškai nusiteikusių keleivių, kurie pirmiausia išsikrovė iš platformos ir paruošė kelionei dviračius. Tuomet visi norintys apžiūrėjo siauruko muziejaus ekspozicijas, stoties viršininko butą ir keliavedžių pakviesti Anykščių miesto gatvėmis dviračiais išriedėjo Niūronių link. Dauguma dviratininkų buvo dar jauni nei  gyvenimo pusamžio nesulaukę žmonės, kai kurie susiruošę į žygį su nedidučiais vaikais. Štai Donatas Armonas prie vairo pritaisytoje sėdynėje vežėsi trejų metų sūnelį Vakarį, o Valdas Kavaliauskas prie dviračio prikabintoje lengvoje priekabėlėje – vos 15 mėnesių sūnelį Tadą ir šešiametę dukrelę Ievą. Arklio muziejuje keliauninkai prakaitą nusiplovė vandeniu iš muziejininkų sustatytų meistro Mirono Zelevo gamybos kubiliukų., mėgavosi senmedžių pavėsiu, kvapnia liepų paunksme, užkandžiavo, apžiūrėjo muziejų. Pažymėtina, kad siauruko partnerio Antano Baranausko ir Antano Vienuolio - Žukausko muziejaus malone keliautojai visas muziejų ekepozicijas galėjo lankyti nemokamai. Smagus Žirgo tako keliukas Niūronių šileliu nuvedė iki Andrioniškio, kur dviratininkai vėl stabtelėjo, norintys gaivinosi maudydamiesi Šventojoje. Dar viena šviesaus laukelio atkarpa derlinga aukštuma ir jau didingas, daugelį metų Mindaugo karalystės paslaptis saugantis šilas...
Karalių valandą  Palatavio pilaikalnio aikštėje susirinko ne tik dviratininkai bet ir jų keliu autobusu keliavę 19 – ojo Panevėžio tarptautinio keramikos simpziumo dalyviai iš Japonijos, Meksikos, Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, apylinkės gyventojai, anykštėnai. Skambėjo Veronikos Povilionienės įdainuotos  liaudies dainos, J. Marcinkevičiaus tekstai. Latavos pakrančių pievų žiedais buvo vainikuoti karalių sostai. Apie Mindaugo karūnavimą, Lietuvos valstybę, šį piliakalnį kalbėjo Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto lektorius Tomas Baranauskas, pažymėjęs, kad Lietuvą suvienijęs valdovas, sugebėjo užmegsti diplomatinius santykius su kaimyninėmis valstybėmis, net pačiu Popiežiumi ir pelnyti krikščioniškos karalystės vainiką. Klaipėdos universiteto vyresnysis mokslų darbuotojas Dr. Gintautas Zabiela pasidžiaugė, kad ši šventė švenčiama vasarą, kad prieš 15 metų buvęs nežinomas piliakalnis nūnai tapo istorinei atminčiai svarbia vieta, čia tradiciškai Mindauginių švęsti susirenka daugybė žmonių. Vasaros nakties sapno ir piliakanio suradimo istoriją paporino A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus muziejininkas, Troškūnų parapijos maršalka Raimondas Guobis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas, Anykščių kultūros sostinės ambasadorius Tomas Tuskenis padainavo „ Jaunojo bajoro dainą“ iš Jurgio Karnavičiaus operos „ Gražina“ bei anykštėnišką „ Giedu Dainelę“. Tuomet tautiškai pasirėdžiusios troškūnietės merginos per visą bene 30 žingsnių piliakalnio viršūnės ilgį ištiesė baltos drobulės staltiesę puotai. Valandėlę pabendravę, pasistiprinę dviratininkai šilo smėliakalniais iškeliavo Pagojaus link.. Pakeliui keliauninkai dar penkiolikai minučių apsistojo išpuoselėtoje Žibutės ir Rimanto Butėnų sodyboje -  vienintelėje vietoje, kur Latava atverta apžiūrėjimui.Ties Pagojumi keliautojai, laimingai dviračiais įveikę 25 kilometrų kelią, įsėdę į traukinuką  išeliavo į Panevėžį.

Raimondas Guobis