Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Siaurukas į Šv. Antano atlaidus

 

Birželio 17 d. siaurukas vežė keleivius į Troškūnų parapiją, kur vyko parapijos globėjo Šv, Antano atlaidai. Šia proga gausybę puikių kultūros projektų parengė kultūros centro vadovė Jolanta Pupkienė, jie vyko visą savaitę. Susirinko Kazio Inčiūros mokyklos absolventai, miestelyje pastatytas Šv. Antano stogastulpis (autorius Žilvinas Kriaučiūnas), į kurio šventinimo iškilmes  vietos bendruomenės ir atvykusių piligrimų eitynės nusidriekė per visą miestelį. Iškilmingas Šventasias sumos mišias kanceliabravo svečias, Vilniaus seminarijos vicerektorius Andrius Šuškevičius, pamokslo metu linkėdamas, kad Šventasis Antanas pagelbėtų visiems nepamesti tikėjimo. Šį prasmingą linkėjimą, šventindamas stogastulpį, dar kartą priminė visų gerbiamas ir mylimas parapijos klebonas, kan. Saulius Filipavičius.
Siauruko keleiviai buvo pakviesti į bažnyčios rūsį, kur jiems buvo pristatyta Troškūnų vienuolyno istorija ir legendos. Miestelis džiaugsmingai šurmuliavo, susitiko giminės, bičiuliai,  visi pasimėgavo smagiais koncertais, parsivežė lauktuvių. 16 val. siaurukas išvežė kermošautojus į Anykščius. Išsiskirstėme apimti vieno jausmo, - neregima galybė pakylėjo mūsų dvasią aukštyn...