Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Apvažiavome Latavos kraštą

Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, grįžus iš edukacinės kelionės siauruku ir dviračiais, siaurojo geležinkelio personalą  Panevėžio stotyje maloniai nustebino visiškai paprasta, nuoširdi  ir tikra  visuomenės padėka už gerą darbą. „Ačiū, ačiū, ačiū...“ – skandavo iš traukinuko išlipę pusantro šimto keleivių.

Dviračius į traukinuko platformas pradėjome krauti  8 valandą Panevėžio stoties perone. Pusiaukelėje traukinukas sustojo,- Bajoriškių stotelėje ilipo dar grupelė puikiausia nuotaika trykštančių  dviratininkų. Kaip paaiškėjo jie „atmynė“ į Bajoriškes  iš Nevėžio gyvenvietės, esančios už  11 kilometrų.  Kol buvo pakrauti jų dviratukai, keleiviai apžiūrėjo šioje stotelėje esančią skulptoriaus A. Petrulio  koplytelę medyje.

Nuo Pagojės  iki Troškūnų ,- tokį 25 km. maršrutą laukų ir miškų keliukais, vieškelėliais ir šiek tiek asfaltu įveikė mūsų keleiviai dviračiais.   Jų tarpe buvo ir vidutinio amžiaus žmonių ir šeimų su vaikučiais. Mažieji išlylautojai keliavo specialiuose krėsluose, įrengtuose ant  jaunų tėvelių dviračių.

Apžiūrėjome Latavos upelį, klausėmės jo almėjimo, keliavome Latavos mišku, kopėme į karaliaus Mindaugo piliavietę, pietavome Kiaušagalyje, žavėjomės Virginijaus Strolios inciatyva pasatytas koplytstupiais ant šventkalnių ir fantastinio grožio Latavos krašo peizažais. Troškūnų mokslinyčioje apžiūrėjome Latvėnų dvare saugotos Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių ir Lenkijos Karalių reprodukuotą partretų kolekciją.  Daugelis iškylautojų pirmąkart regėjo įspūdingą  1557 m.  bizantiškąjį šedevrą  Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje.  Visus maršruto  gamtos, istorijos ir kultūros paminklus pristatė gidu tarnavęs Gintaras Kerbedis. O vienuolyno ansamblio rūsiuose siaurasis geležinkelis savo klientams surengė giros, alaus ir sūrio degustaciją. Čia švelniai skambėjo gitara, degė gausybė žiburių, mūsų keleiviai noriai fotografavosi su patarnavusiais vienuolyno broliais Gintaru Šileikiu ir Mariumi Martinkum.

Maršruto sudarytojas Gintaras Kerbedis

Nuotraukose 2013 rugpjūčio 25 d. iškylos akimirkos