Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Siauruko savanoriai

Siauruko savanoriai - tai žmonės, teikiantys pagalbą siaurajam geležinkeliui. Dabartinis klubo direktorius Udrius Armalis. Prie atskirų organizuojamų talkų prisideda įvairios mokyklų bendruomenės. Norinčius prisijungti prie siauruko savanorių, kviečiame susisiekti su Vismantu tel. 8 611 278 27 arba Udrium 8 610 39 490.
 
2009 metais siaurasis geležinkelis su klubu susitarė bendradarbiauti Aukštaitijos siauruko naudai. 
Sutarties turinys:
  1. Klubas organizuoja siaurojo geležinkelio teritorijų tvarkymo talkas.
  2. Klubas renka ir kaupia istorinę medžiagą ir duoda ja naudotis Aukštaitijos siaurajam geležinkeliui.
  3. Klubas renka siaurojo geležinkelio istorinius riedmenis, siekdamas papildyti ir pristatyti visuomenei siaurojo geležinkelio riedmenų kolekciją.
 
2006 metais prie Panevėžio geležinkelio stoties savanoriai pasodino būsimo nedidelio skvero pirmuosius medžius.

2007 metų gegužės 5 ir 18 d. J. Balčikonio gimnazijos moksleiviai ir mokytojai surengė talką Raguvėlės geležinkelio stotyje. Atvykę siauruku talkininkai išvalė ir supakavo šiukšles, sutvarkė teritoriją, pasodino 7 sidabrines eglaites. Talkininkus siaurukiečiai vaišino sriuba, paruošta ant laužo.

2009 metų gegužės 10 d. jaunieji siauruko savanoriai, dalyvaujantys vaikų vasaros užimtumo programoje „Lietuvos istorijos labirintuose“ siauruku keliavo į Surdegio stotelę. Čia vaikai sunešė keliolika kūbinių metrų malkų. Dalis malkų naudojamos šildyti Surdegio stotelei, o kitos tapo garinio garvežiuko, kuris į Lietuvą buvo atvežtas rugsėjo mėnesį, kuru.

2009 metų liepos 5, 24, 25 d. Siauruko savanoriai atidengė dalį istorinio akmenų grindinio, šalia Surdegio prekių sandelio.  

2009 metų rugsėjo 16, 30 Anykščių J. Biliūno gimnazijos Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos auklėtiniai dalyvavo talkose, kurios buvo organizuojamos siekiant sutvakyti šalia siaurojo geležinkelio esančią Vašuokėnų dvaravietę. Talkininkai sunešė dvaro parke išpjautas šakas, grėbė žolę, tvarkė aplinką šalia dvaro rūmų, atidengė šimtamečių liepų alėją, vedančią į dvarą ir nuo dvaro iki ežero bei seno tvenkinio.

Metų pradžioje susibūrę siauruko savanoriai, formalizavo savo bendriją ir 2009 lapkričio 2 d. įregistravo juridinį asmenį Siaurojo geležinkelio klubas. Įstaigos direktorius - Vismantas Užalinskas (tel. 8 611 27827). Klubas tęs pradėtas talkas, telks rėmėjus ir kitais būdais rems siaurojo geležinkelio veiklą.

2010 metų sausio 2 d. siauruko savanoriai surengė naųjametę iškylą į Surdegį. Atvykę su šeimomis, savanoriai vaišinosi atsivežtomis vaišėmis, pramogavo lauke. Mažiesiems ir ne tik jiems išskirtinį įspūdį paliko pasivažinėjimas arklių traukiamomis rogėmis.

2010 metų gegužės 24 d. Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos mokiniai siauruku vyko į Vašuokėnus. Didelis būrys atvykusiųjų - apie 150 mokinių - tvarkė parko teritoriją, nešė šakas. 9 val. į talką susiruošę moksleiviai, į Panevėžį grįžo 15 val.

2010 metų rugpjūčio 28 ir rugsėjo 4 dienomis siauruko savanoriai, tęsė istorinio gindinio šalia Surdegio prekių sandėlio atidengimo darbus. Susiformavęs velėnos sluoksnis šalinamas ir nuo šių talkų metu atrasto puikiai išsilaikiusio amenimis grįsto kelio. 

2010 metų rugsėjo 18 dieną siauruko savanoriai baigė akmenimis grįsto grindinio ir visai neseniai atrasto puikiai išsilaikiusio kelio šalia Surdegio prekių sandėlio atidengimo darbus. Pašalinus per ilgus metus susiformavusį maždaug 35cm velėnos ir juodžemio sluoksnį, atidengtas maždaug 500 kvadratinių metrų ploto, sprindžio dydžio akmenimis grįstas grindinys. Grindinį Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos rengiasi įregistruoti kaip kultūros paveldo vertybę.

 

2011 metų kovo 26, balandžio 2, 9 ir 16 dienomis siauruko savanoriai atkasinėjo istorinį grindinį Raguvėlės geležinkelio stotyje. Rengiamos talkos metu buvo šalinamas susiformavęs velėnos sluoksnis, atidengiamas išsilaikęs akmeninis grindinys.

2011 metų balandžio 30 dieną Anykščių kuopos savanoriai, vadovaujami kapitono Edvino Žvirblio, Raguvėlės stotyje tęsė istorinio grindinio atidengimo darbus. Fotografavo bei padarytus darbus įamžino Udrius Armalius.

Raguvės stotis.2012 m. spalio 3d. Talkininkus VŠĮ „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ direktorius Gintaras Kerbedis vaišino ant laužo virta „mašinistų“ sriuba. Išvykos metu visus lydėjo geras oras ir puiki nuotaika. Tokia talka tapo puikiu mūsų jaunosios bendruomenės ugdymo procesu.

{ppgallery}2006 m. Savanorių talkaPirmieji medžiai busimame parkelyje greta siauruko perono. 2006 m.Savanoriai šalia Panevėžio geležinkelio stoties. 2006 m.Panevėžio geležinkelio stotyje. 2006 m.
 Panevėžio geležinkelio stotyje. 2006 m.Jaunieji siauruko savanoriai po talkos Surdegyje. 2009 m. gegužėTalka Surdegyje. 2009 m. gegužėPo darbų savanoriai vaišinasi "Mašinistų sriuba", paruošta ant laužo. 2009 m. gegužėJaunieji savanoriai Surdegyje. 2009 m. gegužėSurdegis. 2009 m. gegužėSiauruko savanoriai į prekių sandėlį sunešė keliolika kūbinių metrų malkų. 2009 m. gegužėRudeninė moksleivių talka Vašuokėnų dvaro sodyboje. 2009 m. rugsėjisMoksleivių sutvarkytas Vašuokėnų dvaro parkas. 2009 m. rugsėjisMoksleiviai atidengė šimtamečių liepų alėją nuo dvaro link seno tvenkinio. 2009 m. rugsėjisSiauruko savanoriai atidengia istorinį grindinį šalia Surdegio prekių sandėlio. 2009 m. liepaPo savanorių atlikto darbo Surdegio prekių sandėlis ir rampa tapo nauja koncertine erdve. 2009 m.Siauruko savanorių iškyla žiemą 2010 sausisVašuokėnų dvaravietę tvarko talkininkai iš Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos. 2010 m. gegužėSavanorių talka Vašuokėnų dvaravietėje. 2010 m. gegužė2010 m. gegužėPrie Vašuokėnų dvaro griuvėsių savanoriai po talkos. 2010 m. gegužėVašuokėnų dvaro parkas po talkos. 2010 m. gegužėPo darbų savanoriai vaišinasi "mašinistų sriuba"Surdegyje atrastas puikiai išsilaikęs infrastruktūros objektas - akmenimis grįstas kelias. 2010 m. rugpjūtisSavanoriai tęsia istorinio grindinio atidengimo darbus. 2010 m. rugsėjisAtidengtas akmeninis grindinys šalia Surdegio prekių sandelio. 2010 m. rugsėjisTalkos rezultatas Raguvėlės stotyje. 2011 m. balandžio 30 d.Anykščių savanorių kuopa. 2011 m. balandžio 30 d.Gimnazitai klausosi ASG direktoriaus instruktažo.talkos pradziaŠauni darbo pradžia.
 Gardi atokvėpio arbatėlė.Rimtas požiūris į darbą.
{/ppgallery}