Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Rekstino miškas

Stotelė "Rekstino miškas" yra siaurojo geležinkelio ruožo Panevėžys - Rubikiai devynioliktame kilometre. 

Čia 2001 metais siaurojo geležinkelio keleivių poreikiams įrengta poilsio aikštelė su miško baldais, pakyla muzikavimui bei aikštele šokiams, laužaviete. Aikštelėje vienu metu gali iškylauti 500 žmonių.

Ši vietovė yra žymi šalies turizmo traukos vietovė, dėl čia  rengiamų tradicinių, kalendorinių iškylų, siejamų su Užgavėnėmis, Joninėmis, folkloro šventėmis. Taip pat čia rengiamos kitos šventės: Siauruko gimtadienis – skrybėlių traukinys, iškyla – sveiki sulaukę šviežių bulvių ir kt.

Rekstino miškas priklauso Europos Sąjungos saugomų gamtinių teritorijų tinklui, vadinamam NATURA 2000.
Natūra 2000 saugo laukinius paukščius, retus gyvūnus ir jų buveines. Teritorijas jungia Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas. Jis Lietuvoje užims 780 000 ha (12 proc. Lietuvos teritorijos). 
Šiame miške gyvena ir yra saugomos rūšys:
tetervinų,
mažųjų erelių rėksnių,
lūšių,
dėmėtųjų gegūnių.
Miške galima sutikti vilkų, lapių, kiškių, stirnų, žalčių. Pavasarį miško šlaitus puošia žibuoklės, vasarą sirpsta mėlynės, rudenį žydi viržiai, gausu grybų, bruknių.
Miške yra upelės Juosta hidrografinis draustinis, saugomi ekosistemos pavyzdiniai plotai.

Mišką sudaro pelkiniai pušynai ir beržynai, eglynai, mišrūs miškai su eglėmis, bei šlapieji juodalksnynai.