Menu

 

 

facebook-pro-01-535x535

Anykščiai

Anykščių geležinkelio stotis – unikalus XIX amžiaus technikos, architektūros ir kultūros paminklas, statytas 1901 m. Iki mūsų dienų beveik nepakitę išliko dviaukštis stoties pastatas, vandens bokštas, prekių sandėliai, erdvi akmenimis grįsta prekių aikštė, plieninis tiltas per Šventąją.

Autentiški stoties pastato fasadai, stogo pakraščiai, langai, durys puošti drožiniais. Pirmajame stoties pastato aukšte išlikęs laukiamosios salės svarbus elementas - kasos langelis ir šiandien naudojamas autentiškoms funkcijoms. Į abi puses nuo laukiamosios salės, buvo įkurtos patalpos tarnautojams: raštinė, kabinetas, kasa, prekių kasa, budėtojo kambarys, ryšių skyrius, archyvas, sandėlis. Antrajame aukšte buvo įrengtas trijų kambarių stoties viršininko butas.
Stoties pastate muziejininkai atkūrė senojo stoties viršininko kabineto aplinką.
Apsilankymą stotyje galima vadinti ekskursija į praėjusį šimtmetį - buvusiame prekių sandėlyje eksponuojami senoviniai kelionės reikmenys, signalinės ryšio priemonės, žibintai, švilpukai, įspūdingos, visos ekskursijos dalyvius galinčios pasverti svarstyklės ir kiti eksponatai.
2003 metais, panaudojus Europos sąjungos lėšas ir parėmus Lietuvos vyriausybei, pristatytas modernus paviljonas riedmenims eksponuoti, suremontuoti įvairių tipų vagonai, iš Švenčionėlių parvežtas 1949 metais pagamintas garvėžys.
Anykščių geležinkelio stotis saugojama kaip architektūrinis paminklas. Saugotini autentiški interjerų elementai, dekoras.
Šiuo metu stotyje priimami turistai, galima pasiklausyti įdomaus pasakojimo. Iš šios stoties vasaros sezono metu (nuo gegužės iki spalio mėnesio) vyksta reguliarieji reisai siauruku: Anykščiai –Rubikiai – Anykščiai, Anykščiai – Troškūnai - Anykščiai. Vykstant traukiniu, nuo Anykštos slėnio atsiveriantis vaizdas dar vadinamas „Anykščių Šveicarija“.
view