foto

             

         

               

2021 EUROPOS PAVELDO DIENŲ RENGINIAI  PANEVĖŽYJE

Rugsėjo 24 d. 15 val.  

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“   

15.00 val. Komandinės važybos rankinėmis drezinomis Panevėžio siauruko perone (užsiregistavusiems dalyviams)  

15.55 val. Rankinių drezinų varžybų dalyvių apdovanojimas, specialiai sukurtais Europos paveldo dienoms skirtais medaliais.

16.05 Išvyka siauruku į XIX a. pab.  Kultūros paveldo objektą – Surdegio geležinkelio stotį (I klasės 2 vagonai – iki 60 paveldo dalyvių)

17.05 - 19.35 Atvykstame į Surdegį - ekskursija po XIX a. Surdegio - Aukštaitijos siaurojo geležinkelio  stotį. Paveldo dalyvius supažindiname su kultūros paveldo objektu, šimtamečio siauruko istorija.

- viduramžių žaidimai vaikams ir suaugusiems;

- edukacinis - gastronominis paveldo pristatymas, kultūrinio paveldo degustacija;

- tautinio muzikinio paveldo pristatymas, folkloro programa.

19.35 Išvykstame į Panevėžį;

20.35 Grįžtame į Panevėžio Siauruko stotį.

            Renginiai nemokami. Vietų skaičius ribotas.

            Būtina išankstinė paveldo dalyvių registracija nuo rugsėjo 20 d.  

            Tel.: 8612 – 26142;        

            Renginį finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė.