2012 m. spalio 3 d. Raguvėlės geležinkelio stotyje talkininkus vaišino ant laužo virta „mašinistų“ sriuba. Išvykos metu visus lydėjo geras oras ir puiki nuotaika. Tokia talka tapo puikiu mūsų jaunosios bendruomenės ugdymo procesu.

2011 metų balandžio 30 dieną Anykščių kuopos savanoriai, vadovaujami kapitono Edvino Žvirblio, Raguvėlės geležinkelio stotyje tęsė istorinio grindinio atidengimo darbus.

2011 metų kovo 26, balandžio 2, 9 ir 16 dienomis Raguvėlės geležinkelio stotyje siauruko savanoriai atkasinėjo istorinį grindinį. Rengiamos talkos metu buvo šalinamas susiformavęs velėnos sluoksnis, atidengiamas išsilaikęs akmeninis grindinys.

2010 metų rugsėjo 18 dieną siauruko savanoriai baigė akmenimis grįsto grindinio ir visai neseniai atrasto puikiai išsilaikiusio kelio šalia Surdegio geležinkelio stoties prekių sandėlio atidengimo darbus. Pašalinus per ilgus metus susiformavusį maždaug 35cm velėnos ir juodžemio sluoksnį, atidengtas maždaug 500 kvadratinių metrų ploto, sprindžio dydžio akmenimis grįstas grindinys. Grindinį Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos rengiasi įregistruoti kaip kultūros paveldo vertybę.

2010 metų rugpjūčio 28 ir rugsėjo 4 dienomis siauruko savanoriai, tęsė istorinio grindinio šalia Surdegio geležinkelio stoties prekių sandėlio atidengimo darbus. Susiformavęs velėnos sluoksnis šalinamas ir nuo šių talkų metu atrasto puikiai išsilaikiusio akmenimis grįsto kelio.

2010 metų gegužės 24 d. Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos mokiniai siauruku vyko į Vašuokėnus. Didelis būrys atvykusiųjų – apie 150 mokinių – tvarkė Vašuokėnų dvaro parko teritoriją, nešė šakas. 9 val. į talką susiruošę moksleiviai, į Panevėžį grįžo 15 val.

2010 metų sausio 2 d. siauruko savanoriai surengė naųjametę iškylą į Surdegio geležinkelio stotį. Atvykę su šeimomis, savanoriai vaišinosi atsivežtomis vaišėmis, pramogavo lauke. Mažiesiems ir ne tik jiems išskirtinį įspūdį paliko pasivažinėjimas arklių traukiamomis rogėmis.

2009 metų rugsėjo 16 d. 30 Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos auklėtinių dalyvavo talkose, kurios buvo organizuojamos siekiant sutvarkyti šalia siaurojo geležinkelio esančią Vašuokėnų dvarvietę. Talkininkai sunešė dvaro parke išpjautas šakas, grėbė žolę, tvarkė aplinką šalia dvaro rūmų, atidengė šimtamečių liepų alėją, vedančią į dvarą ir nuo dvaro iki ežero ir seno tvenkinio.

2009 metų liepos 5, 24, 25 d. Siauruko savanoriai šalia Surdegio geležinkelio stoties prekių sandėlio atidengė istorinio akmenų grindinio dalį.

2009 metų gegužės 10 d. jaunieji siauruko savanoriai, dalyvaujantys vaikų vasaros užimtumo programoje „Lietuvos istorijos labirintuose“, siauruku keliavo į Surdegio stotelę. Čia vaikai sunešė keliolika kubinių metrų malkų. Dalis malkų naudojamos šildyti Surdegio stotelei, o kitomis kūrenamas garvežiukas, kuris į Lietuvą buvo atvežtas rugsėjo mėnesį.

2007 metų gegužės 5 ir 18 d. Juozo Balčikonio gimnazijos moksleiviai ir mokytojai Raguvėlės geležinkelio stotyje surengė talką. Atvykę siauruku talkininkai išvalė ir supakavo šiukšles, sutvarkė teritoriją, pasodino 7 sidabrines egles. Talkininkus „siaurukiečiai“ vaišino sriuba, paruošta ant laužo.


Siauruko savanoriai – tai žmonės, teikiantys pagalbą siaurajam geležinkeliui. Prie atskirų organizuojamų talkų prisideda įvairios mokyklų bendruomenės.

Norinčius prisijungti prie siauruko savanorių, kviečiame susisiekti  tel. +370 612 26140 arba info@siaurukas.eu.