Viešosios paslaugos

  • Traukinių eismo organizavimas Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje;
  • Ekspozicijų rengimas, dalyvavimas parodose, kituose renginiuose pristatant Aukštaitijos siaurąjį geležinkelį ir jo veiklą;
  • Kultūrinio turizmo organizavimas:
  • Kelionių organizavimas, eksploatuojamų kultūros paminklų populiarinimas, greta Aukštaitijos siaurojo geležinkelio esančių gamtos, istorijos, architektūros objektų integravimas į kultūrinį turizmą;
  • Poilsiautojų trumpalaikio apgyvendinimo ir kita veikla;
  • Pagaminto valgio tiekimas renginiams;
  • Geležinkelio transporto priemonių nuoma;
  • Ekskursijų organizatorių veikla;
  • Kultūrinis švietimas;
  • Muziejų veikla.