Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje atidarytas atnaujintas stoties Viršininko kabinetas su nauja pramoga