Kalėdinio siauruko Kalėdų senelis dalyvavo Pabaltijo Kalėdų Senelių sąskrydyje