Raguvėlės siaurojo geležinkelio stotyje vyks paveldo prevencinės priežiūros praktiniai mokymai