Savaitgalį Panevėžio siaurojo geležinkelio depas suspindo ryškiomis spalvomis