Siaurukas kviečia vykti į Šv. Antano atlaidus Troškūnuose