Siaurukas pradeda senovinio garvežio atnaujinimo darbus