Siauruke karaliavo „Atiduotuvių peronas“: gausiai susirinkusieji dalijosi savo daiktais ir rūbais